Baker kot evropska podnebna valuta

Baker igra pomembno vlogo pri izgradnji varčnih in učinkovitih kablov, solarnih panelov in energetskih ekosistemov. Le-ti elementi predstavljajo le nekaj ključnih komponent pri zniževanju emisij ogljikovega dioksida v okolje. Evropska Unija je za v svoji viziji za leto 2050 predstavila ambiciozne načrte pri zniževanju prej omenjenih emisij. Pri uresničevanju teh načrtov pa glavno vlogo igra prav baker. Do leta 2050 lahko baker pripomore k zmanjšanju emisij ogljika v Evropski uniji za 25 odstotkov. To je več kot 1.100 milijonov ton na leto, kar je približno enako izpustom ogljikovega dioksida iz 436 milijonov avtomobilov.

Vloga bakra pri zmanjšanju emisij: Levo vidimo zmanjšanje celotnih izpustov do leta 2050, desno pa posamezne panoge, pri katerih baker pomaga zmanjšati emisije.

Vir: Eurometaux

Jasno je, da je baker kovina prihodnosti, vendar se tudi predelovalci bakra spopadajo z določenimi težavami. Tako kot druge kovine tudi baker potrebuje energijo in med proizvodnjo oddaja izpuste ogljikova dioksida, ravno te izpuste pa želimo z uporabo bakra preprečiti. Baker pomaga rešiti globalno segrevanje, hkrati pa oddaja toplogredne pline. Bakrena industrija je sprejela ta izziv in poiskala konkretne rešitve za ta določen problem. Danes je industrija v Evropi od leta 1990 izboljšala svojo energetsko učinkovitost za 60 odstotkov. Emisije iz proizvodnje bakra v Evropi so zdaj zelo skromne in znašajo 0,1 odstotka skupnih emisij v EU. Z bakrenimi izdelki lahko zdaj dosežemo 20–1500-krat več prihrankov CO2 kot emisije, potrebne za njihovo proizvodnjo.

Evropski proizvajalci bakra so odločeni izkoristiti vso moč in potencial te kovine za boj proti podnebnim spremembam. Za to pa je potrebna dolgoročna vizija EU. Z ustreznimi naložbami lahko baker in druge kovine pomagajo doseči cilje Evropske unije za razogljičenje in resnično spremenijo okolje, s tem pa pozitivno vplivajo na celotno družbo in svet.

Ocenite to stran