4 načini kako baker pripomore k trajnostnemu razvoju energije
Baker ima izjemno električno in toplotno prevodnost, ima tudi visoko trpežnost in ga je mogoče v celoti reciklirati brez, da bi izgubili njegove lastnosti. Prav izjemna električna in toplotna prevodnost je glavni razlog kako z bakrom privarčujemo na porabi energije. V članku so predstavljena štiri dejstva, ki po podatkih Evropskega instituta za baker dokažejo, da je baker najbolj ustrezna kovina za trajnostni razvoj.

Z dodajanjem 1 kg bakra, prihranimo od 100 do 7.500 kg CO2: Vsak vodnik v električnem sistemu ima vgrajen upor. To pomeni, da se del električne energije odvede kot toplota in izgublja kot uporabna energija. Pri določenem premeru vodnika lahko te izgube energije zmanjšamo z izbiro materiala z visoko električno prevodnostjo. Električna prevodnost bakra je za 65% boljša od aluminija. Prihranjene emisije ogljika na dodatni kilogram bakra v življenjski dobi naprave so med 100 in 7.500 kg, odvisno od uporabe.
Če dodamo 1 kg bakra prihranimo od 500 do 50 000 kWh primarne energije: Zmanjšanje izgub energije s povečanjem premera bakrenega vodnika pomeni, da je treba ustvariti, transportirati in distribuirati manj električne energije. V življenjskem ciklu sistema se prihrani med 500 in 50 000 kWh primarne energije za vsak dodaten kilogram uporabljenega bakra.
Če dodamo 1 kg bakra prihranimo od 24 do 2.400 evrov: Prihranki energije, ki so posledica povečanja premera vodnika, v veliki večini primerov vodijo do zmanjšanja stroškov življenjskega cikla sistema. Za intenzivno uporabljene električne naprave, kot so kabli, transformatorji in elektromotorji, so stroški izgube energije v življenjski dobi produkta večkratni od začetnih nabavnih stroškov. Od 500 do 50.000 kWh, ki jih prihranimo z vsakim dodatnim kilogramom bakra, bo prihranek EU med 60 in 6.000 EUR.
Baker ima zelo učinkovit prenos toplote: Tako kot pri električni prevodnosti je tudi toplotna prevodnost bakra druga za srebrom. Zaradi tega je baker prednostni material v napravah, kjer gre za prenos toplote, kot na primer klimatske naprave. Visoka toplotna prevodnost bakra zmanjšuje toplotne izgube in z njimi povezane emisije ogljika.

Ocenite to stran