Baker in njegove zlitine

Zmogljivost bakra je mogoče razširiti tako, da ustreza številnim industrijskim področjem in visokotehnološkim izdelkom. To dosežemo s postopkom legiranja: iz dveh ali več različnih kovin dobimo trden material. S kombiniranjem bakra z drugimi kovinami lahko izdelamo vrsto bakrenih zlitin, ki ustrezajo skoraj vsaki uporabi.

Drevo zlitin bakra

Vir: Copper Alliance Europe

Poznamo več kot 400 bakrenih zlitin, vsaka z edinstveno kombinacijo lastnosti, ki ustreza številnim aplikacijam, zahtevam visoke kakovosti, proizvodnim procesom in okoljem. Predstavili bomo nekaj najpogostejših in najbolj uporabljenih zlitin bakra, ki jih poznamo danes.

Medenine: Medenina je splošni izraz za vrsto bakreno-cinkovih zlitin z različnimi kombinacijami lastnosti, vključno z močjo, obdelovalnostjo, duktilnostjo, odpornostjo proti obrabi, trdoto, barvo, električno in toplotno prevodnostjo ter odpornostjo proti koroziji.  Medenina ima odlično toplotno prevodnost, zato je prva izbira pri izdelavi izmenjevalnikov toplote, na primer radiatorji. Električna prevodnost medenine se giblje med 23 in 44% tiste iz čistega bakra in kadar visoka električna prevodnost čistega bakra ni potrebna, kovani ali medeninasti deli zagotavljajo stroškovno učinkovito rešitev za električne kontakte in sponke.

Bron: Bronaste zlitine so narejene iz bakra in kositra in so bile prve, ki so jih razvili pred približno štiri tisoč leti. Bile so tako pomembne, da so pripeljale do obdobja, imenovanega bronasta doba. Poleg zlitine brona, sestavljene iz kositra in bakra, ki je najbolj pogosta, poznamo tudi aluminijast bron, silicijev bron, manganov bron in arhitekturni bron, slednji vsebuje privlačno zlato barvo in je zaradi njegove estetičnosti pogosto uporabljen za dodatke k stavbam.

Zlitine iz bakra in niklja: imajo odlično odpornost proti morski koroziji. Dodatek niklja bakru izboljšuje trdnost in odpornost proti koroziji, vendar ohranja dobro duktilnost. K niklju in bakru lahko dodamo tudi cink in s tem tvorimo zlitino niklja in srebra. Lahko jih obravnavamo kot posebno vrsto medenin, ki pa se od običajne medenine razlikuje po privlačnem, srebrnem videzu in ne vsebuje tipične zlate medeninaste barve.

Zlitine bakra in berilija: So najtrše in najmočnejše izmed vseh bakrenih zlitin v popolnoma toplotno obdelani in hladno obdelani obliki. Po mehanskih lastnostih so podobne mnogim legiranim jeklom z visoko trdnostjo, vendar imajo v primerjavi z jekli boljšo odpornost proti koroziji.

Ocenite to stran