Analiza evropskega trga bakrene industrije

Trg bakrene industrije v Evropski Uniji sestavlja približno 500 podjetij. Industrija ima na letni osnovi prometa približno 45 milijard EUR, zaposluje pa približno 50.000 ljudi. Da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje po bakru v sodobnem svetu, ki se je v zadnjih 25 letih podvojilo, je  potrebno izkoristiti sposobnost bakra, da se lahko reciklira 100 odstotno brez izgube zmogljivosti. V zadnjih desetih letih se ocenjuje, da je bilo 44 odstotkov povpraševanja po bakru v Evropski Uniji zadovoljenega z obnovo in recikliranjem odsekov vrednostne verige ter izrabljenih izdelkov.

Da bi zadovoljili celotno letno povpraševanje po bakru, ki znaša približno 4 milijone ton letno, bakrena industrija EU svoje materiale pridobiva iz štirih virov:

  1. Rudarske dejavnosti v EU (20%)
  2. Gospodinjski in industrijski ostanki iz EU (43%)
  3. Uvoz rud in koncentratov (25%)
  4. Uvoz kovinskih mrež iz drugih regij (12%)

 


Vir: Evropski inštitut za baker

Proizvodnja rudnikov bakra v Evropski Uniji znaša 847.000 ton, kar znaša 4,6 odstotka pridobljenega bakra po svetu.  Čile je  z 32 odstotnim deležem največja rudarska država, sledijo ji Kitajska (8 odstotkov), Peru (8 odstotkov), ZDA (7 odstotkov) in Avstralija (6 odstotkov). Kitajska je bila z 27 odstotki svetovne proizvodnje največja svetovna proizvajalka rafiniranega bakra, sledijo ji Čile (16 odstotkov), Japonska (7  odstotkov) ter ZDA in Rusija (po 5 odstotkov). (Vir: Evropska zveza za razvoj bakra)

Ocenite to stran