Prednosti prehoda na čisto energijo so velike in hitro prepoznavne. Tako kot pri vsaki industrijski dejavnosti ima prehod na čisto energijo potencialne okoljske in družbene učinke.

Globalna usmeritev čiste energije stremi k ničelnim emisijam, vendar bodo za uspeh na tem področju potrebne rekordne količine bakra. Baker igra ključno vlogo pri razvoju in delovanju sončnih celic, vetrnih turbin, električnih vozil in akumulatorjev.

Trg bakra se v prihodnosti spopada z veliko težavo, krčenjem ponudbe na trgu bakra. Tržni analitiki ocenjujejo, da bi lahko letni primanjkljaj bakra do leta 2030 dosegel 10 milijonov ton, če ne bi zgradili novih rudnikov. To pomeni, da cene bakra strmo naraščajo, kar daje rudarjem spodbudo, da na trg uvedejo nove rudnike bakra.

Do nedavnega je bila krivulja ponudbe na trgu bakra ravna. Cene so bile nizke, kar je bil glavni razlog nezadovoljstva pri podjetjih, ki se ukvarjajo z rudarjenjem te kovine. Sedaj je povsem drugače, saj je povpraševanje po bakru močno naraslo in prišlo je do presežka povpraševanja, kar je privedlo do strmega porasta cen. Povpraševanje po bakru in drugih mineralih za prehod na energijo je sprožilo napovedi o blagovnem razcvetu in zlati dobi za raziskovanje rudnin.

Vse večje povpraševanje po bakru bo privedlo do nastanka novih rudnikov.

Po mnenju strokovnjakov na področju rudnin se rudarska industrija sooča s štirimi glavnimi izzivi. Kako dobro bodo te izzive premagali, bo odvisno, kdo bo zmagal in izgubil v energetskem prehodu.

  1. Težave pri odkrivanju novih rudnikov in dostopa do le njih

Neodkriti viri bakrene rude so skriti na zelo odmaknjenih in težko dostopnih lokacijah, med drugim v gorovju Andi, na Arktiki in globoko pod gladino morja. Zato se rudarska podjetja spopadajo z tehničnimi, družbenimi in okoljskimi izzivi, za izkoriščanje bakrene rude.

  • Rudarski projekti so pogosto sprejeti z negativnim odzivom javnosti

Vse globje vrtanje in vse večji projekti na rudarskem področju pogosto pustijo za sabo negativne posledice na okolju in posledično v družbi. V takih primerih so le-ti projekti pogosto tarča javnega nasprotovanja in tožb.

  • Bakreni rudniki bodo v prihodnje globlji in manj kvalitetni

Izziv na tej točki se direktno nanaša na prejšnjo točko. Vse globlji rudniki bodo privedli do vse večjega vrtanja in nastanka odpadnih materialov, prav tako pa se bo povečala prisotnost škodljivih elementov kot na primer arzena. Globlja ruda bo tudi manj kvalitetna, saj bo drugačne sestave in bo vsebovala manj bakrene rude, kot bakrena ruda pridobljena iz rudnikov danes.

  • Bakrena ruda bo negativno vplivala na vire vode

Že prej smo omenili negativen vpliv bakrenih rudnikov na okolje. Ker rudniki potrebujejo vodo iz lokalnih virov, bodo na slabšem lokalni prebivalci, ki si trenutno lastijo te vire vode. Prav tako so rudniki vir onesnaževanja, zato bodo lokalni viri vode v bližini rudnikov bistveno manj kvalitetni.

Ocenite to stran